[YAOI] ORE NO KIRAI NA SENPAI

ORE NO KIRAI NA SENPAI 

Các tên khác: 俺の嫌いな先輩; The Senpai I Hate

Tác giả: Haruyama Moto

Thể Loại: Học Đường, Yaoi

Scanlation Group: nan-chatte

Vietnamese Translation: Mèo Lười Team

Truyện dịch đã có sự cho phép của nhóm Scan, vui lòng không Re-Up khi chưa có sự xin phép.

~Hãy ủng hộ tác giả nếu có điều kiện~

PASS: sanovaazuma

Mục Lục

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Extra

HOÀN

[YAOI] ITSUKA KOI NI NARU MADE

SOMEDAY FALL IN LOVE

Các tên khác: いつか恋になるまで; Someday fall in love

Tác giả: Kurahashi Tomo

Thể loại: Yaoi

Scanlation Group: rainbowpeenscans

Vietnamese Translation: Mèo Lười Team

PASS: kazumabichiakithongcuc

Truyện dịch đã có sự cho phép của nhóm Scan, vui lòng không Re-up khi chưa có sự cho phép.

~ Hãy ủng hộ tác giả nếu có điều kiện ~

Mục Lục

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

[YAOI] SUKI NA HITO HODO – HARADA

SUKI NA HITO HODO

Các tên khác: Sukina (Suki na) Hito Hodo ⋆ 好きなひとほど/ Sukinahitohodo

Tác giả: Harada

Scanlation: rioshiny. Trans: meltyaulait

Vietnamese Translation: Mèo Lười Team

Truyện đã có sự cho phép của Trans và nhóm Scan, vui lòng không Re-Up khi chưa có sự cho phép.

~ Hãy ủng hộ tác giả nếu có điều kiện ~

PASS: senpaithongcuciida

Mục Lục

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

HOÀN