5 thoughts on “VÂN VŨ TÌNH CHAP 4

  1. Đầu tiên, tranh vẽ mấy cài đầu hài quá má 😂😂
    Thứ hai, anh Rồng tự luyến quá
    Thứ ba, tui ngửi thấy mùi H, dự báo chap sau lại có H
    Thứ tư, ❤❤❤ cho nhóm, tui hôm nào cx hóng cái nè, yêu nhóm lắm, món ăn tinh thần cho năm học này của tui (¯ ³¯)♡

Leave a Reply