10 thoughts on “Ngoại truyện Hosik Chap 8

  1. Chèn nhầm chủ nhà ơi T^T Đang cảnh đoàn tụ vui tươi tự nhiên chuyển sang đám tang hớt hồn hà

  2. Gia đình nhà này ko bao h làm ngta thất vọng (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤. Yêu nhóm dịch lắm lắm (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Leave a Reply