3 thoughts on “NGOẠI TRUYỆN HOSIK CHAP 10

  1. Có thể mọi người không để ý nhưng cảnh Hosik nói nhớ mẹ ở đầu chap có liên kết với một cảnh ở chap cuối cùng của ngoại truyện =)))

Leave a Reply