8 thoughts on “Ngoại truyện Chuyện của Hosik: Mùa hoa kiều mạch nở.

  1. Đây hình như là kiếp thứ 2 . còn phần chính là kiếp thứ 3. Hiện đại hả ta. Kiểu cổ đại cận đại và hiện đại.

  2. Chap ngoại truyện này chỉ đến đây thôi hả ad,là ở kiếp thứ 2 này 2 người họ ko dc gặp nhau phải ko?!?

Leave a Reply