0 thoughts on “HOSIK CHAP 9

  1. Cho hỏi phần ngoại truyện nói là công bị bệnh tương tư yêu người không có thật còn chap 1 là bđ yêu Hosik đó chỉ là câu chuyện yêu người tưởng tượng thôi phải không ạ mong ad giải đáp hộ

Leave a Reply