6 thoughts on “HOSIK CHAP 69

  1. Cái chap 70 thiệt ba chấm, sáng giờ hơi bận giờ lội ngược dòng tìm chìa khóa thôi :v

      • Oh no… Chết mất thôi.
        Nhà ghép có bốn chap mà tui đánh sai cả chục lần. Biết pass mà toàn bấm sai mở hok được đâu lắm a 😭

Leave a Reply