6 thoughts on “HOSIK CHAP 62

  1. Ôi muốn khóc trong hạnh phúc ấy. Như thể thấy được quá trình lớn lên của Hoyeon thực sự vậy ^^

  2. hu hu tui khóc ướt tờ giấy ăn rồi, cảm động quá bé cưng lớn lên từng ngày thật hạnh phúc

Leave a Reply