3 thoughts on “HOSIK CHAP 61

  1. Mỗi lần Tiền Bối dỗi là tui thấy một bầu trời moe. Gì cũng được chỉ là Hosik l;à nghịch lân của ảnh, không thể sờ bậy :v

Leave a Reply