0 thoughts on “HOSIK CHAP 52

  1. Thì chuyện là như vợi ?
    Cơ mà người yêu ở trước mặt mà không nhớ mình thì đau lòng ghê. Hỏi sao khi có được rồi Sungyeon giữ kỹ đến vậy ?

Leave a Reply