0 thoughts on “HOSIK CHAP 51

  1. ngồi viết pass dài thấy nản luôn nhưng vì truyện cố gắng vậy cảm ơn nhóm đã dịch, dạo này nhóm siêng ghê

  2. Cuộc đời Hosik thích quá. Có bạn chí cốt có chồng yêu thương. Hè. Chắc do Hosik k bao giờ toan tính điều gì. Sống thiệt k đòi hỏi gì luôn đó. Thương quá!

Leave a Reply