0 thoughts on “HOSIK CHAP 49

  1. giờ tui mới biết tiền bối sunbae có tài may vá, hay tại tui đã bỏ lỡ nhể? Đa tài ghê chả bù cho những người chỉ biết may cúc áo như tui T~T

  2. giờ tui mới biết tiền bối sunbae có tài may vá, hay tại tui đã bỏ lỡ nhể? Đa tài ghê chả bù cho những người chỉ biết may cúc áo như tui T~T

  3. Gia đình hạnh phúc quá đi ah
    Cơ mà sunbae à, bé con là trai sao a cứ muốn bé phải làm gái vậy. Tương lai sẽ có 1 đứa giống hosik thôi a ơi ♥️♥️♥️?

  4. Gia đình hạnh phúc quá đi ah
    Cơ mà sunbae à, bé con là trai sao a cứ muốn bé phải làm gái vậy. Tương lai sẽ có 1 đứa giống hosik thôi a ơi ♥️♥️♥️?

Leave a Reply