8 thoughts on “HOSIK CHAP 45

  1. đọc đến chương ày mới biết tui ko phải người đầu tiên! Ọ ~ Ọ
    Sunbae quan tâm Hosik trong âm thầm lãng mạn quá, khẳng định cái đoạn bê thùng có sự nhúng tay của ảnh :))

Leave a Reply