8 thoughts on “HOSIK CHAP 4

  1. công ranh mãnh còn thụ lại ngây thơ …thế nào ẻm cũng bị lừa ăn sạch♡^♡

  2. Phải nói anh công đúng là đại diện gương mặt trẻ tiềm của giới ” mặt người dạ thú ” , ” cao thủ không bằng tranh thủ ” , ” đẹp trai không bằng trai mặt ” , và ” khi chúa sinh anh ra , người cho anh tất cả nhưng lại làm mất liêm sỉ của anh trên đường vận chuyển ” 😂😂😂

Leave a Reply