6 thoughts on “HOSIK CHAP 28

  1. huhm đợi mãi đến đoạn này để mà bày tỏ suy nghĩ. thực ra sunbae lo lắng hoàn toàn là đúng vì hai đứa này như người trời ấy…

    • Sunbae yêu điên cuồng thế là có lý do hết đó cô. Truyện hài vậy thôi nhưng thật ra vẫn cảm động lắm. Có một Chap ngoại truyện tôi đang làm kể về kiếp trước của Sunbae í, đọc nó là cô hiểu liền. Chắc khoảng 2, 3 ngày gì đấy tôi đăng.

Leave a Reply