4 thoughts on “Hiến dâng là cứu rỗi Chap 8

  1. Ui cặp này đáng yêu quá. Mà thương Mihail ghê, sống cuộc sống quá khổ sở rồi. Bạn Reinholt thì lại vô tư quá, mong là ngược bao nhiêu chưa dừng có SE hay BE là tui chớt

Leave a Reply