13 thoughts on “CÂU CHUYỆN CỦA HOSIK CHAP 1

  1. tui reback trang mấy lần..thiệt..cứ đếm coi thử có nhầm chap nhầm số gì hông..chứ mới giới thiệu nhân vật mà có thai luôn rồi hả…

Leave a Reply