2 thoughts on “Sa vào lưới tình của Nhân Thú! (P22-25)

  1. Phù cảm xúc chap này điều hòa hơn rôi. Cái quần bạn thụ cứ làm tui buồn cười nhớ đến quần bà nội tui hay mặc 😂😂😂😂😂. Yêu nhóm lắm❤❤❤❤ chăm ra truyện làm tui ko rời khỏi đc♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)

Leave a Reply