[MANHUA] Nhà Nhỏ của Cáo

NHÀ NHỎ CỦA CÁO

Tác giả: 昊的黏答答地獄 / Facebook / Pixiv / Twitter

Thể loại: Nhân thú, Fantasy, Manhua, BL

Vietnamese Translation Team: Mèo Lười Team

Truyện dịch với mục đích phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không Re-up.

Mục Lục

Tuyển Tập 1

Tuyển Tập 2

Tuyển Tập 3

 

 

Leave a Reply