2 thoughts on “VÂN VŨ TÌNH CHAP MỞ ĐẦU

  1. ôi vãi 😂 ngay chương đầu đã thấy hài rồi. Thề ngoài đời mà gặp trường hợp này thì cứ phải cầm điện thoại alo cho chú cảnh sát 😁

Leave a Reply