[YAOI] Gửi Omega tôi yêu

Gửi Omega tôi yêu

Các tên khác: Shinainaru omega e, 親愛なるオメガへ, To my Beloved Omega

Tác giả: Ariki Eiko

Thể loại: ABO, Yaoi

Scanlation Group: Exiled Rebels Scan

Vietnamese Translation Team: Mèo Lười Team

Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng KHÔNG RE-UP trước khi có sự cho phép. (Please do not Re-up without permission.)

~Hãy ủng hộ tác giả nếu có điều kiện~

Mục Lục

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

2 thoughts on “[YAOI] Gửi Omega tôi yêu

Leave a Reply