8 thoughts on “CHAP ĐẶC BIỆT HOSIK 1

  1. Cảm ơn và yêu tác giả , nhóm dịch lắm lắm ♥️♥️♥️♥️♥️

  2. Một ngày xa vợ như các 3 thu, này những 12 thu lận T.T
    À kiếm đâu ra ông chồng như tiền bối nhờ. Xung quanh tui toàn mấy ông con bệnh là mặc niệm để vợ chăm.

Leave a Reply