4 thoughts on “TORIAEZU KISS SHITE KUDASAI EXTRA

  1. Ôi truyện hay quá trời nhưng cuối cùng hai anh vãn chẳng có H. Khok. Thôi vì truyện dễ thương nên cho qua. Cảm ơn nhóm dịch đã dịch bộ này nhé ❤️❤️❤️

Leave a Reply