3 thoughts on “Chúng ta sẽ yêu một lần nữa Chap 3

  1. Hấp dẫn ghê luôn
    Mà ông thầy bói nói “lần gặp đầu tiên” ..thế có pk là lần ở quán cafe mà công và thụ lần gặp đầu tiên
    Nếu hai người ko gặp nhau ngay từ đầu thì công liệu có chết?
    Với cả đáng chú ý là công nói thụ là định mệnh của mình và hình như công có cảm giác đã gặp thụ ở đâu đó ( liệu có pk đã có chiện j bùn xảy ra từ trc?…. khi mới nhìn thụ lần đầu công còn nói mình mún khóc nữa)
    Uầy ! Drama🤣😚

Leave a Reply