2 thoughts on “KONO KOI NI MIRAI WA NAI CHAP EXTRA

  1. Một cái kết không phải là đẹp cho nhân vật chính, cũng chẳng phải là một cái kết xấu.
    Nhưng có thể nói là cái kết hợp lí nhất.
    Nếu xét ngoài đời thường thì đây chính là happy ending chăng?! Vì ở ngoài đến cuối cùng vẫn được làm bạn của nhau không phải là dễ dàng.

Leave a Reply