6 thoughts on “HOSIK CHAP 69

  1. Cái chap 70 thiệt ba chấm, sáng giờ hơi bận giờ lội ngược dòng tìm chìa khóa thôi :v

Leave a Reply