6 thoughts on “HOSIK CHAP 62

  1. Ôi muốn khóc trong hạnh phúc ấy. Như thể thấy được quá trình lớn lên của Hoyeon thực sự vậy ^^

Leave a Reply