2 thoughts on “KONO KOI NI MIRAI WA NAI CHAP 9

  1. Mong nhóm dịch có thể dịch tiếp bộ này. Mèo lười thì lười kiểu làm chậm chậm hay gì cũng được chứ đừng drop nhé.huhu
    Cảm ơn Mèo Lười Team.
    Yêu nhiều ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Leave a Reply