9 thoughts on “PAPA NO SUKINA HOTO CHAP 1

  1. Mị thích nét vẽ đặc trưng của tác giả haruyama moto ghê á . Hầu như tg này vẽ truyện nào cx cute hết phần thiên hạ lun :3

  2. ôi, my heart, tai sao bé thụ lại đi làm những chuyện đó với một senpai xấu xí như vậy chứ, NÔ

Leave a Reply