4 thoughts on “TEN TEN SHIRO SHIRO CHAP 4

  1. 1 con người yếu ớt nhưng dường như cậu đang phải chịu đựng sự rũ bỏ, ý nghĩ giam cầm và 1 vòng tay tự do đang dang rộng đón cậu ……
    Truyện nhẹ nhàng, nhịp truyện chậm cơ mà ngược quá. Tương lai nguy cơ SE mất ???

Leave a Reply