0 thoughts on “TEN TEN SHIRO SHIRO CHAP 2

  1. Có vẻ như ông chú già đã cho cả 2 uống thứ thuốc gì đó khiến cả 2 ốm yêu, không có khả năng phản kháng
    Ông chú đã làm những gì mà giờ kenta lạu bắt đầu cô độc như vậy.
    Mạnh dạn đoán: Tương lai ông chú già yêua , kenta sẽ giành giật lại anh hai ❤❤❤?

Leave a Reply