Ngoại truyện Chuyện của Hosik: Mùa hoa kiều mạch nở.

Tác giả: Nokchae / Twitter

Vào thời đại hỗn loạn năm 1950, nếu Hosik và Sungyeon gặp nhau thì sẽ như thế nào? 

Translator: Vanie

Editor & Proofreader: Soju

1

2345678

3 thoughts on “Ngoại truyện Chuyện của Hosik: Mùa hoa kiều mạch nở.

Leave a Reply