9 thoughts on “Detective Conan dj – Hidarite no Daisho wa Sopu Gokko!?

  1. cho mình hỏi. mấy bộ mình không thấy pass thì phải tìm pass như nào ạ? bộ này cũng không thấy pass luôn ad ạ 🙁 tìm hoài k ra :((

Leave a Reply