13 thoughts on “YAJIMA-KUN NO SENZONKU FRIEND CHAP 2

  1. Nhóm dịch hơi khó hiểu ấy ạ, kiểu đọc qua mà phải đọc lại mới ngấm vào đầu. Như câu ” Thì ai cũng sẽ làm như thế này được phải không? ” nên thành ” Thì ai làm như thế này cũng được phải không? ” nghe nó thuận tai hơn và gọn bớt ạ. Mình chỉ góp ý thôi tại vài chỗ dịch hơi đơ ạ

Leave a Reply