16 thoughts on “Bạn Thân ?

      • hai người ai cũng có tình cảm với nha mà huhuhu …. Nhưng câu cuối vậy chắc mối tình này hông chớm nở roài hen , bạn thụ sợ đánh mất luôn tình bạn còn bạn công thì …

  1. tui chỉ mong e thụ đột nhiên quen 1 đứa, biết và thông cảm cho e thụ. Hai người dần thân hơn sau đó a công nhìn thấy hoặc phát hiện =)) ghen sau đó HE :))

Leave a Reply