[YAOI] ITSUKA KOI NI NARU MADE

SOMEDAY FALL IN LOVE

Các tên khác: いつか恋になるまで; Someday fall in love

Tác giả: Kurahashi Tomo

Thể loại: Yaoi

Scanlation Group: rainbowpeenscans

Vietnamese Translation: Mèo Lười Team

PASS: kazumabichiakithongcuc

Truyện dịch đã có sự cho phép của nhóm Scan, vui lòng không Re-up khi chưa có sự cho phép.

~ Hãy ủng hộ tác giả nếu có điều kiện ~

Mục Lục

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

5 thoughts on “[YAOI] ITSUKA KOI NI NARU MADE

Leave a Reply