9 thoughts on “Bờ mông tròn trịa.

  1. Hehehehe chỉ có thể cười chứ không nói được lời nào nữa, nghèo từ rồi

Leave a Reply