7 thoughts on “TSUZUKI WA ASA MADE CHAP 2

  1. mình nhớ có đọc truyện khác tên là Kiss mo shiranai kuse ni-chúng ta còn chẳng thể hôn do hai nhóm dịch khác nhau cùng dịch là antapteam và Cà chua lão la dịch, lúc đó cũng thấy cặp này là cặp phụ và đã thành đôi từ lâu, mình đã nghĩ chắc là cũng có truyện về cặp này <3

    • Đúng rồi đó bạn, đây là Phần 1 của bộ đó đó. Bạn Công truyện đó cũng có xuất hiện trong bộ này, cũng là một nhân vật quan trọng

Leave a Reply