5 thoughts on “Bạn sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn phía bên kia điện thoại

  1. trân đánh kết thúc và lũ bạn vẫn ko biết vì sao thằng đồng đội tự nhiên đơ ra đấy để cả bọn bị reup

Leave a Reply