0 thoughts on “KONO KOI NI MIRAI WA NAI CHAP 2

  1. Giống như tách ra và viết lại suy nghĩ của anh ấy vậy “lời nói dối của bướm” a…. ;( buồn bã quá.

Leave a Reply